КАТЕГОРИИ
  Скачать Название
  A role of the Environmental Ethics in the modern society
  Riga international airport
  Polysemy In The Semantic Field Of Movement In The English Language
  Приёмы создания контекстуальных замен при переводе
  Public holydays in Great Britain
  American Revolution and War for Independence
  Вспомогательные глаголы
  Bread in our life
  «A Farewell to Arms»
  My favourite writers
  Adam Smith
  Тranslation
  Поняття громадянського суспільства і правової держави
  Интонация
  Business Ethics
  “Акорд смерті” у Шопена
  Заповідники України
  Біосфера і людина
  Испанский язык сегодня и завтра
  Как расширить словарный запас
  Чтение - самое полезное дело
  Criminology
  Вектор переривань та процедура обслуговування переривань
  Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю
  Культура та побут населення України
  Типы грамматических форм слова
  The Role of Smallpox Vaccination in Mortality Decline in the Great Britain through Eradicating the Disease
  Арбалет
  Обекты контроля в тестах по чтению
  Название как кодированная идея текста
  Advertising in our Life
  Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України
  Донецкий экономический район
  Легка промисловість України i транспорт
  Use of the Topical Project Work “My Body” for Developing All Language Skills in Form 4
  Уголь, нефть и газ Украины
  Класифікація міст, їх значення і роль у РПС
  Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання
  Північно-Східнiй экономический район Украины
  Внешняя экономика Украины
  ТЭК и промышленность
  Карпатский экономический регион Украины
  Причерноморский экономический район Украины
  Сільське господарство i харчова промисловість України
  Чорна i кольорова металургія України
  Електроенергетика України
  Центральный экономический район Украины
  АПК, його галузева структура і необхідність формування
  Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння
  Виробництво мінеральних добрив в Україні
  Українське ділове мовлення
  Запозичення зі східних мов в українському правописі
  Біографія М.С. Грушевського
  Aufbau der Gerichtsbarkeit
  Rechtsmittel
  Приднепровский экономический район Украины
  Размещение производительных сил Украины
  Галицько-Волинське Князівство
  Трипольская культура
  Охорона грунтів
  Використання гематоксиліну для діагностики бактеріального вагінозу
  Klageverfahren
  Висипний тиф
  Азійська коричнева хмара” – феномен забруднення атмосфери
  Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні
  Львів
  Самостійна робота учнів - засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення (на історичному матеріалі)
  “Слово про закон і благодать” Іларіона на уроці літератури у 9 класі
  Открытие Амазонки
  Диференційний підхід в системі навчання
  До проблеми оцінки професійногорівня керівників шкіл
  Вплив християнства на культуру в Київській Русі
  До проблеми профвідбору абітурієнтів (на прикладі педагогічних спеціальностей)
  "Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів
  Боротьба УПА з німецько-фашистськими окупантами (1942-1944рр.)
  Хрущовська “відлига” та рух шістдесятників
  Активність і творчість учнів на уроках історії
  Білки, складання меню
  Адвокат у кримінальному процесі
  Wright, Frank Lloyd
  Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутріматкових втручань в родах і ранньому післяродовому періоді
  Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі
  Вірусологія і проблеми практики
  Утворення Скіфії та її політична історія
  Карэньшчына: тры стагоддзі з жыцця аднаго маёнтка
  Палітыка расейскага самаўладдзя адносна яўрэйскай супольнасці Беларусі
  Замкавае дойлідства Беларусі
  Мілітарныя цацкі ХІІ - ХІІІ стст. з тэрыторыі Беларусі (да пастаноўкі праблемы)
  Беларускае пытанне ў палітычнай канцэпцыі Юзафа Пілсудскага (1899 — 1908)
  Nicolaus Copernicus
  Aristotle
  Sir Isaac Newton
  Euclid of Alexandria
  Leonhard Euler
  Archimedes of Syracuse
  Joseph-Louis Lagrange
  Albrecht Durer
  Plato
  Pierre-Simon Laplace
  Jean Baptiste Joseph Fourier
  Tycho Brahe
  Claudius Ptolemy
  Виникнення Ольвії. Поселенці
  Гендер і сучасна ідеологія та політика.
  Біосфера та сучасні погляди на її проблеми
  Хозяйственная деяельность в словиях рыночной экономики
  Гердер Йоганн Готфрід
  Законодавство України про військову службу
  Зміни в українському правопису в наш час
  Виготовлення скатертини
  Вітаміни та їх синтетичні препарати
  Зародження партійно-радянської преси України
  Українське телебачення в 1991-2000 роках: Становлення, функціонування, правова база
  Логика и мышление
  Біологічні функції серинових протеїназ
  Масова комунікація в сучасній соціокультурній картині світу
  Роль поезії Олени Теліги у вихованні духовності молоді
  Деньги в рыночной экономике
  Публіцистика Є. Замятіна
  Виготовлення дерев’яних мозаїчних виробів
  Західноукраїнська преса часів Другої Світової війни
  Види народно-ужиткового мистецтва
  Орган зору
  Основи загальновійськового бою
  Борис Олійник
  Австрійська школа граничної корисності
  Макроелементи P, K, S, Cl, Ca, Mg, Na, Fe
  Грамема суперлатива у структурі семантично неелементарного простого речення
  Становище Української журналістики в 20-х роках
  Гравюра стародруків
  Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 – 1924 року
  Античність у поетичних творах Яра Славутича
  Арабо-мусульманський культурний регіон
  Вступна частина промови
  Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку
  Асиметричний доступ в Інтернет через супутник
  Апаратне і програмне забезпечення
  Банківська і страхова справа
  Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті
  Воєнна проза В.Астаф’єва в контексті “армійської” та табірної літератури
  “Навськая дочка”: до вияснення назви міфопоетичного образу західнополіського замовляння
  Архаїзми та старослов’янізми і їх моделююча роль у експресіоністичній стильовій структурі “Палімпсестів” В.Стуса
  Роль та функції експресем у художньому тексті
  Валютний ризик в діяльності банківської системи
  Категорія другорядного члена речення
  Антитехнології у політичній боротьбі: використання змі
  Metallica
  State political system
  Употребление презенса индикатива и простого перфекта в старофранцузских текстах
  History of Basketball
  The Khabarovsk Territory
  Korea in focus
  Motivation
  Lexico-semantic characteristics of business letter correspondence
  Has the EU reached the limits of integration?
  How to negotiate effectively
  Business relationships in japan
  Notiune de putere de stat si putere politica
  Organizing forms of business activity
  Структура, основні поняття і закони екології
  Джерела фтору та вплив фтору на людський організм
  Діяльність уряду України в галузі екології
  Екологія та ландшафтна екологія
  Деякі аспекти проблеми озону
  The Doctrine of the "Mysterious Female" in Taoism
  Дніпровський каскад: позитиви та негативи
  Походження людини
  Загальна структура мовної системи
  Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір)
  Гіпертиреоз.
  American Cinema
  Родові травми
  Улас Самчук. Жизнь и творчество
  Функции управления природоохороной деятельности в Украине
  Екологічна криза та форми її прояву
  Analysis of Sufism Through Art of Sufi Poetry.
  Washington is the capital of the USA
  Украинские Карпаты
  The sights of USA.
  Drinking: Alcoholism
  Інтрузивний магматизм та його продукти
  Латинские заимствования в английском языке
  Flora and Fauna of the USA
  Життя та діяльність І.П.Котляревського
  “Енеїда” І.Котляревського – її місце в українській духовній культурі
  Карпаты
  Суспільно-господарська районологія
  From the land called Beringia
  Короткий словник географічних термінів та понять
  Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи
  Волинські письменники у розбудові держави
  Графічний планшет Wacom Graphire
  Малокаліберна гвинтівка
  Ключові слова в художньому творі
  Українська та зарубіжна культура
  Понимание и мышление
  Версифікація Оксани Лятуринської
  Українська преса Північної Буковини та Закарпаття в міжвоєнний період
  Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку
  Банки
  World Wide Web и HTML /Укр./
  Животные /english/
  Религиозный ареал Украины /Укр./
  Чернобыльская АЭС
  Религия /Укр./
  Стандарт XML. /Укр/
  Лабораторные работы по БЖД /Укр./
  Музыка /english/
  Особливості біогеоценозів у техногенних умовах
  Atmiņa, tās attīstīšana
  Наближене обчислення визначених інтегралів, що не беруться через елементарні функції /Укр./
  Аэрозоль /Укр./
  Основні етапи розвитку обчислювальної техніки
  Романские времена в истории Великобритании /english/
  Абсолютна величина дiсного числа
  Музеи /english/
  Word 7.0 /Укр./
  Фотография /english/
  Украина /Eng./
  Администрирование сетей /Укр./
  Религия /english/
  Охрана природных ресурсов /Укр./
  Театр /english/
  Религия египтян /Укр./
  10 myths -- and 10 truths -- about atheism
  Notiunea de putere de stat si putere politica1 /на латыни/
  Леся Украинка /Укр./
  Проблема стратосферного озону. Хлорфторвуглеці(ХФВ) та їх вплив на озоновий шар
  Усиновлення
  Монополістична конкуренція укр
  Интернет /Латвия/
  Arkhangelsk
  Политический портрет Павла Скоропадского /Укр./
  Лексико-грамматические особенности французского научно-популярного текста
  Про методи дослідження малих річок
  Штат Техас /english/
  Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років
  Why the crystal structure of the element is such lattice but not another?
  Влияние войны в Афганистане на советских солдат /english/
  Данило Нечай /Укр./
  Бизнес-план /english/
  Запарожские казаки под властью крымского хана /Укр./
  Разработка модулей программы /Укр./
  Ґрунти України
  J. B. Priestley
  Geschichte des Euro
  Циліндр
  Конфуціанство
  Английские фамилии
  Central Intelligence Agency (CIA)
  Customs Service
  Латинська мова. Іменники
  Лексика і лексикологія
  Лексикализация внутренней формы слова
  Лексико-графическая деятельность В.И. Даля
  Лексико-семантическая группа глаголов со значением чувств
  Лексико-семантична система мови
  Лексико-тематична група соматичної лексики в українській мові
  Лексіка беларускай мовы
  Лингвистика текста
  Лингвистическая и прагматическая ценность единиц семантического поля "пища" (на материале современного русского дискурса)
  Лингвистические методы исследования эмоционального концепта удивления
  Лингвистические особенности перевода художественного текста
  Лингвистический аспект межкультурной коммуникации
  Лингвистическое знание в культурах древнего и средневекового Востока
  Лингвистическое обеспечение искусственного интеллекта
  Лингвокультурный текст в системе лингвистического знания
  Лингвокультурологическая многомодельность
  Лингвокультурология в конце XX в.
  Личные письма как жанр естественной письменной речи (гендерный аспект)
  Лінгвістичні напрямки наприкінці XIX — на початку XX ст.
  М.Т. Рильський як теоретик та практик художнього перекладу
  Международные искусственные языки
  Межкультурная коммуникация как основа обучению иностранному языку
  Место невербальных компонентов в парадигме агрессивных реакций человека
  Метафора в научно-популярном медицинском дискурсе
  Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях
  Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод
  Методы обучения чтению на английском языке
  Метономия в английском и русском языках
  Мова і культура. Соціолінгвістика. Інтерлінгвістика
  Мова і мислення
  Мова та історія (розвиток мови)
  Мова як символ соціальної солідарності
  Мова – невідємна ознака народів і держав
  Мовні і жанрові особливості наукового стилю
  Мовознавство в СРСР (20-40 роки ХХ ст.)
  Мовознавство стародавнього світу.
  Мовознавство як наука
  Мовознавчі інтереси І. Франка у Галичині
  Модели типично русских предложений (односоставные конструкции)
  Молчание как субжанр в речевом жанре проработки
  Морфологічна класифікація мов П.Ф. Фортунатова
  Морфологічні засоби виразності мови
  Наблюдение за состоянием современного русского языка
  Найважливіші ознаки і характеристика наукового стилю мовлення
  Наука семіотика
  Научный дискурс и его вариативность
  Научный стиль литературного языка
  Наши друзья – физкультура и спорт. Our friends - physical culture and sports
  Некоторые особенности диалектов Магриба
  Неогумбольдтіанство – течія мовознавста
  Нидерландский язык
  Новая фразеология и ее использование
  Новые слова и трудности их употребления
  Норми сучасної української мови у спілкуванні
  Нормы русского языка и их изменение в современном обществе
  Нормы современного русского языка
  Нормы употребления терминов, заимствованных и универсальных слов
  Нужен ли изучающему русский язык (как иностранный) русский жаргон
  О сложностях синхронного перевода
  Обзор статьи Л.И. Скворцова "Язык общения и культура (экология и язык)"
  Общая характеристика официально-делового стиля
  Ойконимия Белгородской области
  Определение понятий
  Оратор и его аудитория
  Ораторское искусство
  Ораторское искусство. Типы ораторов
  Орфоэпические ошибки
  Осложненное простое предложение
  Основні напрями в мовознавстві
  Основные положения когнитивного подхода к исследованию языковых явлений
  Основные понятия культуры речи
  Основные понятия фонетики
  Основные функции метафоры
  Основы искусства речи. Публичная речь, ее виды
  Основы языка и речевого общения
  Особенности и специфика речевых актов
  Особенности иноязычных слов на определенных примерах в речи
  Особенности названий флоры и фауны в русском языке
  Особенности оформления делового письма в немецком и русском делопроизводстве
  Особенности речевого жанра
  Особенности русского и французского визуальных миров
  Особенности русского языка. Фразеологизмы и их значение в развитии, образности языка
  Особенности современной и обыденной риторики
  Особенности функционирования лексических единиц с темпоральной семантикой в поэзии Цветаевой
  Особливості побудови орфографічного, тлумачного, словника синонімів, словника іншомовних слів, фразеологічного словників української мови
  Особливості фонологічної системи мови
  Отечественная ономастика в XVIII-XX в.
  Отражение когнитивного опыта
  Официальный стиль речи
  Офіційно-ділова стилістика
  Ошибки в теле- и радиопередачах
  Паронимы и словари паронимов в системе лексикографии
  Перевести на латинский язык
  Перевод реферата "Acquaintance with geometry as one of the main goals of teaching mathematics to preschool children"
  Переводческая эквивалентность
  Переклад Біблії на англійську мову
  Переходы звуков
  Персидский язык
  План систематической энциклопедии языков
  Повоєнне мовознавство в СРСР. Українське мовознавство у 20-80-х рр.
  Полемика как одна из форм спора
  Полемика о новом и старом слоге А.С. Шишкова
  Понятие и типология комплимента как речевого акта
  Понятие лакуны
  Понятие о поэтической функции языка
  Понятие о стилях речи русского языка
  Понятия "язык" и "речь"
  Порівняльні конструкції у творах В. Симоненка
  Пословицы и афоризмы в системе социального и индивидуального знания
  Пословицы и афоризмы как особый тип текста
  Походження мови. Історичний розвиток мов
  Походження та основні етапи розвитку письма
  Правильность речи
  Правописание союзов
  Пражская школа лингвистического структурализма
  Предикаты со значением восприятия в современном русском языке
  Предлог On в английском языке
  Предмет и задачи практической стилистики
  Приемы поиска материала для публичной речи
  Приемы установления контакта и поддержания внимания аудитории
  Приказной язык московского государства
  Прикладные аспекты квантитативной лингвистики
  Принципы классификации частей речи в немецком языке. Спорные вопросы в теории частей речи
  Принципы текстового анализа
  Природа и сущность языка
  Прислівник
  Проблема взаимодействия литературного языка с просторечием
  Проблема коммуникативного значения в межкультурной коммуникации
  Проблема национально-культурной специфики речевой деятельности в современной лингвистике
  Проблема темо-рематичного членування речення: історія поглядів, дефініції
  Проблеми впорядкування й удосконалення сучасної української термінології
  Проблемы избыточного словоупотребления в современном русском языке
  Проблемы художественного перевода
  Происхождение письменности
  Проміжні рівні мови
  Пропозиції щодо реформування чинного українського правопису
  Просторечие как форма русского языка
  Протей чи Янус (про різновиди перекладу)
  Психолингвистические аспекты изучения дискурсивного мышления языковой личности
  Психолингвистические идеи Бодуэна де Куртенэ, Потебни, Щербы
  Психология публичного выступления
  Развитие перевода в XX в. в России и США
  Развитие русской орфоэпии
  Развитие словообразовательной системы русского языка в ХХ веке
  Разговорная речь как особая система
  Расширение функций делового языка в XVI веке. Связь с киевскими традициями и тенденции к созданию новых общерусских традиций
  Реализация концепта "труд" во французском и русском языках
  Рефлексия как механизм формирования критического мышления: история становления и реализации в области методики обучения иностранным языкам
  Речевая коммуникация
  Речевая коммуникация как основной фактор межличностного взаимодействия
  Речевое взаимодействие
  Речевой жанр и когнитивные процессы
  Речевой портрет оратора
  Речевые приемы доказательства в монологической речи
  Речь и этикет
  Риторика в Украине
  Риторика – теория красноречия
  Рід невідмінюваних іменників
  Розвиток мовлення у студентів
  Роль и место Библии в современном обществе
  Роль иностранного языка на современном этапе
  Роль как социопсихологический и лингвистический феномен
  Роль Ломоносова в развитии научного стиля и формировании научной терминологии
  Роль орфографии в развитии литературного языка нации
  Роль сказки в изучении английского языка
  Роль языка в жизни человека
  Русская невербальная коммуникация (на фоне немецкой)
  Русская фразеология и выразительность речи
  Русский язык в условиях формирования российской нации
  Русский язык и культура речи
  С.И. Ожегов – "рыцарь слова"
  Світове мовознавство на початку ХХ ст.
  Семантика и функционирование аллюзивных имен собственных в англоязычных художественных и публицистических текстах
  Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень
  Семантичні засоби комічного в сучасній українській літературній мові
  Синонимы и речевая культура
  Система стенографии
  Система стратегий речевого воздействия в жанре предвыборных теледебатов
  Складні питання культури мови
  Слова ограниченного и неограниченного употребления (профессионализмы, диалектизмы, аргоизмы, терминологическая лексика)
  Слово и его значение в речи
  Слово как объект грамматического изучения
  Слово о русском языке
  Словосочетание. Предикативная единица
  Слог как артикуляционно-акустическая единица
  Смысловые корни
  Современная разговорная речь
  Современные лингвистические теории: когнитивная лингвистика
  Современный компьютерный жаргон
  Современный литературный язык
  Современный русский язык
  Содержание античной риторики
  Содержательные характеристики пословиц и афоризмов
  Сопоставление использования библеизмов в институциональном дискурсе разных культур
  Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі
  Специфика речевого акта комплимента в русском и английском общении
  Специфіка експлікації та імплікації суб’єктивно-модальних смислів у репліках драматичного дискурсу
  Спортивні фразеологізми
  Способи творення присвійних прикметиків
  Способы маркирования отношений в именной группе в грузинском и турецком языках
  Способы модификации поведения и типология речевых актов
  Способы номинации эмоций в языке и речи
  Сравнение
  Сравнительная характеристика русской и украинской фразеологии
  Сравнительно-историческое языкознание и типология: реконструкция индоевропейской фонологии
  Сравнительно-историческое языкознание ХХ века
  Сравнительный анализ русских и финских фразеологизмов
  Средства выражения модальности в английском языке
  Становление гендерной лингвистики в контексте общего развития науки о языке
  Стили и типы речи
  Стили речи
  Стили русского литературного языка
  Стили языка
  Стилистика русского языка
  Стилі мовлення
  Стиль школьных сочинений
  Стратегия как компонент деятельности речевого воздействия
  Структура макроконцепту "життя" в українській фраземіці
  Структура мови
  Структуралізм як історичний напрям мовознавства
  Структурно-семантический аспект эмотивной компетенции автора
  Структурные и коммуникативные свойства языка
  Структурные и функциональные характеристики пословиц и афоризмов
  Сучасна мовна політика України
  Сущность валентности
  Сущность паралингвистики
  Текст как объект исследования
  Текст як спосіб пізнання
  Текстовий потенціал українських прийменників
  Теоретические проблемы изучения коммуникативного поведения
  Теоретические проблемы лингвокогнитивного анализа лексики
  Теоретические проблемы описания категорий речевого общения
  Теоретические проблемы семантики последних десятилетий
  Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.
  Техника применения вопросов в нашей речи
  Течії сучасного мовознавства
  Типология смыслов политического дискурса
  Типологічна класифікація мов світу
  Типы лингвистических словарей
  Типы модификации эмотивных фразеологизмов в художественном тексте
  Точность и ясность речи
  Трудности правописания сложных слов
  Убедительность судебной речи
  Україна – художня словесність
  Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.
  Українська мова в засобах масової інформації
  Упреки и попреки в русском коммуникативном поведении
  Урок-дослідження з елементами групових форм роботи
  Утерянные буквы русского языка
  Фарміраванне і развіццё беларускай тэрміналогіі. Тэрміналагічная лексіка
  Фонетическая система русского языка
  Фонетические и лексические особенности английского языка на Ямайке
  Фонологические оппозиции, фонологические дифференциальные признаки
  Фонологічна система мови
  Функции русского языка
  Функциональные особенности использования старославянизмов в современной устной и письменной речи
  Функциональные стили русского литературного языка
  Функциональные стили русского языка
  Характеристика деловой речи
  Характеристика научного стиля речи
  Частка як службова частина мови
  Чинники формування суржику
  Числівники в латинській мові
  Чистота речи
  Шляхи становлення літературних мов
  Эмотивная компетенция автора и способы ее объективации в художественном тексте
  Эмотивные высказывания в современном английском языке
  Эмотивные разноуровневые стилистические средства как способ объективации эмотивной компетенции Г. Гессе
  Эмотивные фразеологизмы
  Эмотивный компонент семантики библеизмов
  Эмоциональный уровень языковой личности и средства его объективации
  Этикет в устной речи
  Этимология тюркского слова temir "железо"
  Юридический аспект сквернословия
  Юридический перевод
  Я-пространство как компонент коммуникативного поведения и национальной семантики
  Язык в антропоцентрической научной парадигме
  Язык есть дух народа (концепция В. Гумбольдта)
  Язык и культура
  Язык и мышление
  Язык и речь
  Язык Интернет: характеристика, особенности и влияние
  Язык как система, уровни языковой системы. Фонемы. Морфемы. Предложение
  Языки Швейцарии
  Языковая игра в разговорной речи
  Языковая картина мира в лингвокультурологии и этнопсихолингвистике
  Языковая личность Л. Парфёнова
  Языковые изменения конца 20-го века
  Языковые особенности Московии
  Языкознание древней Греции и Рима
  «Гамлет». "Быть или не быть" понятым "Гамлету"? Зависимость адекватности интерпретации трагедии от точности перевода
  Графика русского письма
  Графико-орфографический облик современного текста
  Деловая риторика. Коммуникативный аспект делового общения
  Дескриптивная лингвистика
  Деятельность Н.И. Толстого в области славистики
  Диалекты китайского языка
  История развития латинского языка
  История развития согласных в английском языке
  Диалог и полилог
  Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень
  Дистрибутивный анализ
  Дієслово як центральна частина мови
  Ділове листування з іноземними партнерами
  История русского литературного языка
  История русской азбуки: с древности до наших дней
  Итоги развития фонетико-фонологических изысканий в конце XX в
  Індоєвропейські мови
  Історія розвитку методики орфоепії
  Історія розвитку української мови
  Казанская лингвистическая школа. Лингвистические взгляды И.А. Бодуэна де Куртенэ. Учение о фонеме
  Календарно-тематическое планирование. Русский язык
  Кампазіцыйна-структурная арганізацыя навуковых тэкстаў. Сродкі арганізацыі навуковых тэкстаў
  Достопримечательности Великобритании
  Духовная речь
  Еconomic theory
  Европейское языкознание 16--18 вв.
  Еквівалентність перекладу при відображенні функціонально-ситуативного змісту оригінала
  Електронна търговия
  Естественная письменная русская речь в аспекте жанроведения
  Європейське мовознавство епохи Cередньовіччя і Відродження
  Європейське мовознавство епохи середньовіччя, відродження та xvii-xviii ст.
  Жанровая вариативность научного дискурса
  Живое значение слов "личность" и "personality" в языковом сознании русских и англичан
  Категорія суб’єктивної модальності в історії лінгвістичної науки
  Кириллические памятники славянской письменности
  Китайский язык и письменность
  Кінесіка і прамоўніцкае майстэрства
  Когнітивна лінгвістика
  Когнітивно-комунікативний потенціал еліптичного речення в сучасній англійській мові
  Комбінована варіантність слів в сучасній українській мові
  Коммуникативное поведение немцев и русских в этикетных ситуациях общения
  Жизнь и научная деятельность Ивана Александровича Бодуэна Де Куртенэ
  Жизнь и творчество Владимира Ивановича Даля
  Зависимость семантики имени сложного речевого события от структуры события
  Загальне мовознавство
  Заимствованная лексика в системе современного русского языка
  Зародження порівняльно-історичного мовознавства
  Застосування математичних методів у мовознавстві
  Знакова природа мови
  Комплексные единицы системы словообразования
  Компонентний аналіз. Соціолінгвістичні і психолінгвістичні методи у мовознавстві
  Имидж лектора и публичного выступления
  Концепт Воля в лексиці і фразеології української та англійської мов
  Концептуальная ситуация и дискурс
  Концептуальный анализ языка
  Конъюнктив в немецком языке
  Краткая характеристика звуковой системы индоевропейского языка
  Критерии текстуальности Р.-А. де Богранда и В. Дресслера
  Кружок русского языка – наиболее распространённый вид групповой внеклассной работы по русскому языку
  Крымская топонимика
  Иноязычная лексика и ее использование
  Интонация как стилистическое средство выразительности
  Культура общения
  Культура речевого общения
  Культура речи
  Культура речи - культура поведения
  Культура русской разговорной речи
  Культура устной речи
  Использование иностранных слов в русском языке
  Исследование и развитие способностей к языкам
  Исследование метафоры в последней трети XX в.
  Истоки когнитивной лингвистики
  История лингвистических учений
  История лингвистической науки
  "Silver age" in Russian art
  About England
  About Ukrainian
  Abraham Maslow
  Accounting rules for regulations in banking sector
  Acquaintance with geometry as one of the main goals of teaching mathematics to preschool children
  Civil marriage in Russia
  Classic philosophy of quality
  Constellations of the star sky
  Contract
  Creation of control system by a personnel how to begin with a zero
  Criticism of Vladimir Propp’s Theory on Genesis of Magic Fairy Tales’ Structure
  Development of Composite Insulators for Overhead Lines
  Double Entry Types of Balance Sheet
  Double modals as single lexical items in American English
  Double Standards in Modern Politics
  Easter
  Economic system. Changes in economic situation of Russia
  Economics. Demand, supply, and elasticity
  Economy of the United States
  Education and qualifications
  Education System In Honduras
  Education, its role in increase of economic potential
  English speaking countries
  Examples of modern determinations of culture
  Finland
  Florida state university
  Formation and development of political parties in the Republic of Belarus
  Formation in England
  Francium
  Genocide in Australia
  Global and worldly Englishes Discommunities and subcultural empires
  Guevara and Cuba
  Hippie Fashion
  History of Homeschooling in USA
  Holidays of Russia
  Homonymy in English
  In what way is pygmalion a shavian play
  Industrial development of the African countries
  Internal diagnostics company, identification of strengths and weaknesses
  Jugend und Drogen
  Lexicography as a science of dictionary-making
  Life and creation of A.K. Tolstoy
  Lithium
  Londan underground
  London history
  Mechanical Solidarity through Likeness
  Mesures non tarifaires
  Methods of Lexicological Analysis
  Modern tourism
  My University
  Nanotechnologies
  On some problems of classification of political parties
  Organization structure of Visa
  Oscar Wilde "The picture of Dorian Gray"
  Parteien in Deutschland
  Patriarchy theory
  Personality and his socialization
  Pipeline transport of Russia. Transneft
  Places of interest in Kyiv
  PR and Journalism
  Pravomonarhist movement
  Problem of meaning ambiguity in a language
  Racism and labor movement
  Renaissance
  Research methods to collect primary empirical information
  Roman Catholic labor movement in Grodno province (last third of XIX - beginning of XX century.)
  Russia is my Motherland
  Saint-Petersbourg. Moscou, La peinture. La Galerie Tretiakov. Le musee Russe. La nature
  Schooling in Great Britain
  Scotland
  Sellers and buyers in Russia and in foreign countries
  Sexual violence and capitalism
  Social democracy
  Social interaction and social relation. Levels of social interactions
  Social interactions and social processes
  Social organization
  Social structure of the society
  Specificity of sociology and sociological knowledge
  St. Patrick Day
  Stages and types of an applied sociological research. Sociological research process
  Study of advertising language
  Stylistic analysis of the part of the novel "Rebecca" by Daphne Du Maurier
  Switzerland tourism
  Sydney burning
  System of education of Great Britain
  The basic features of translation informal lexicon
  The British Character and English Humour
  The development of sustainable tourism in Turkey
  The Economy of Great Britain
  The emergence of the first Polish socialist parties
  The explaining of the meaning of neologism
  The Geographical Position of Ukraine
  The Heraldic Symbolism of the Unicorn on the British Coat-of-Arms
  The history of grammar theory
  The Language of Narrative Writing
  The Life and Times of Shakespeare
  The marking of the Russian Revolution
  The Marx’s class
  The most radical feminism
  The outline of the period
  The Participation of American and British Youth in Political Life of Their Countries.
  The political thinking of Hobbes, Locke and Rousseau decisively shaped the western intellectual tradition
  The problem of violence
  The role played by the german and scandinavian tribes on english language
  The Socialist-Revolutionaries and the labor movement (the beginning of the twentieth century)
  The United Kingdom of Great Britain
  The USA economy
  Theoretical and methodological aspects of translation
  Transnational corporations
  Trotskyst movement in Australia
  UK Parliament
  United Kingdom of Great Britain
  Valenz der Verben
  Web Site Development
  What strategy are most effective in the conditions of globalization
  Wireless connectivity
  Women’s movement in Australia
  Word stress in English
  Would lower oil prices be good or bad news for the world economy
  Аustrаliаn Lаbor Pаrty
  Авторские неологизмы-существительные в текстах молодых поэтов
  Акцентологические варианты (по материалам современных акцентологических и орфоэпических словарей)
  Американський структуралізм (дескриптивізм) та Генеративізм – історичні течії лінгвістики
  Английский язык
  Англицизмы в российской прессе и устной речи
  Англо-русский тематический словарь фразовых глаголов
  Анти суржик. Найпоширеніші суржикові форми та їх правильні мовні відповідники
  Архаїзми та інноваційні елементи в побутовій лексиці південно-слобожанських говірок
  Архаїчне значення слів у словнику української мови
  Бестиарий в интертекстах М.А. Булгакова
  Библейская теория происхождения языков
  Библейский фразеологизм как текст-посредник
  Білінгвізм. Моўная інтэрферэнцыя
  Введение в синтаксис. Аспекты синтаксиса
  Взаимодействие функциональных стилей русского языка
  Вивчення сучасної української літературної мови
  Виртуалната реалност
  Віддієслівні іменники української мови в когнітивно-ономасіологічному аспекті
  Граматична система мови
  Граматична характеристика вільного поєднання в структурі простого речення
  Граматичні категорії при перекладі
  Грамматическая правильность речи
  American System of Education
  Benitto Mussolini as a lider of Italy
  Consumer behavior
  Historical measurement of the science of governing
  National Health Service in Great Britain
  School education in the USA
  Stylistic phonetics based on the examples of the works by P.B. Shelley
  The Architecture of Ancient Rome
  The unions of artists - "THE BLUE ROSE" AND "THE JACK OF DIAMONDS"
  Uranium enrichment
  Богатство речи
  Взаимодействие вербальных и невербальных средств передачи информации
  Глагол как часть речи
  Лексичні та фразеологічні засоби мови в різностильових текстах
  Лингвистические особенности германских языков
  Мова i соцыўм
  Мовленнєвий етикет спілкування
  Обращение как единица речи
  Основные варианты английского языка
  Правовая лингвистика как новое междисциплинарное направление
  Публічний виступ як різновид усної мови
  Развитие грамматического строя английского языка
  Развитие словарного состава английского языка
  Развитие фонетического строя английского языка
  Слова-сорняки в русском языке
  Словарная система русского языка
  Стили русского языка
  Стилистические фигуры речи
  Текст – засіб різностильової комунікації
  Текст. Стилістичні різновиди. Фоностилістика
  Функції мови
  Билатеральность слова
  Генеалогическая классификация языков
  Идеографические синонимы
  Лексические особенности перевода
  Речевой этикет
  Основные понятия нейролингвистики
  Документационная грамотность общества, обусловленная прочностью закрепления характерных признаков документов в сознании носителей языка
  Гендерные исследования в лингвистике
  Прикметник. Числівник. Займенник. Прислівник
  Agricuture in Ukraine
  Australia on the world’s tourist map
  House and home in the world outlook of different cultures
  Військові фразеологізми
  Влияние социально-экономических процессов на экспансию сниженной лексики в современном русском языке
  Возникновение и развитие риторики
  Всемирные языковые влияния
  Выразительность речи
  Гармония речи и основные законы современной риторики
  Гендерные исследования в современной лингвистике
  Гендерный аспект коммуникативного поведения
  Геноцид и геномика
  Анализ структуры отдельного фрагмента языковой картины мира
  Английская фразеология и идиоматика в историческом развитии
  Гіпотези та проблеми походження мови
  Основные понятия культуры речи. Словарь трудностей русского языка
  Гiстарычныя этапы фармиравання i развiцця беларускай мовы
  Политическая риторика в США
  London (Places to Visit)
  Природа назывной и коммуникативной функций предложения в корейском языке
  Історія виникнення англійської мови
  Holidays in England
  Iмёны i прозвiшчы беларусаў
  Возникновение и развитие английского языка
  Граматичні засоби мови в різностильових текстах
  Word order and inversion
  Етнопсихолінгвістика як наукова дисципліна
  Зачем нужна риторика
  Праблемы развіцця і функцыянавання сучаснай беларускай тэрміналогіі
  Нові рубежі лінгвістичної географії
  Нормы орфографии и пунктуации
  Особенности употребления имён прилагательных в текстах современных СМИ, в материалах региональной прессы
  Пісьмовыя дакументы ў сферы дзелавых зносін
  Фразеология. Особенности употребления фразеологических оборотов в речи
  Функционирование конвенциональной нормы при переводе текста
  Epoche der Rationalitаt, der Vernunft und des Empirismus - Aufklаrun (1720 bis 1785)
  Тунгуському феномену – 100 років. Чого чекати землянам?
  Folk etymology
  Мастерство ведения беседы
  Рост аналитизма в русском языке
  Фарміраванне i развіцце беларускай тэрміналогіі
  Peculiarities of prose style
  Використання ігор на уроках англійської мови як шлях підвищення пізнавальної активності учнів
  Використання мовного впливу як засобу маніпуляції в політичній діяльності
  Психолингвистические аспекты понимания речи
  История формирования американского варианта английского языка
  Congress of the United States
  Классификация языков мира
  Лингво-психо-физиологические аспекты овладения учащимися иноязычной речью
  Философский и психолингвистический взгляд на проблемы языка и речи и на проблемы создания активной и пассивной грамматики
  Irony from the cognitive perspective
  Асаблівасці фанетычнай сістэмы сучаснай беларускай мовы
  Пераклад на ўроках беларускай мовы
  English traditions
  Характеристика стилей произношения в русском языке
  Морфология английского языка
  Синтаксис английского языка
  Fashion business in Ukraine
  Официально-деловой стиль и его особенности
  Мовна типологія
  Особенности языковой игры в текстах современных СМИ
  Понятие активного и пассивного запаса языка
  Problems of the children and the youth
  Белоруская мова
  Особенности перевода пословиц и поговорок с английского на русский язык
  Функцыянальныя стылі беларускай мовы